مطالبی که دارای برچسب "دوغ" هستند


1 - هرم غذایی و گروه های مختلف غذایی

1394/06/08

34403

بخش : هرم غذایی

توضیح کوتاه : گروه نان شامل غلات کامل (گندم، جو ، جودوسر، ارزن)، برنج، و انواع ماکارانی (لازانیا، رشته فرنگی، رشته پلویی و رشته آشی) است. این گروه کربوهیدرات پیچیده و فیبرهمچنین ویتامینهای خانواده B و املاحی چون آهن و پروتئین مورد نیار بدن ما را تامین می کند. میزان نیاز بدن به این گروه 6 تا 11 واحد در روز است. گروه سبزیجات شامل بسیاری

2 - تغذیه پس از هفته هفتم جراحی چاقی

1394/05/07

2117

بخش : پس از هفته هفتم

توضیح کوتاه : از این مرحله به بعد بیمار مجاز به استفاده از رژیم عادی و معمول بوده و رژیم غذایی دراز مدت وی تنظیم می گردد. با درنظر گرفتن تفاوت های فردی، وی‍ژگی های برنامه غذایی بیمارانی كه تحت عمل جراحی قرار گرفته اند عبارتند از : پرهیز از مصرف غذاهای شیرین دریافت قند باعث سنگینی و در نتیجه احساس ناخوشایند تهوع میشود

3 - تغذیه در هفته پنجم و ششم پس از جراحی چاقی

1394/05/07

2073

بخش : هفته پنجم و ششم

توضیح کوتاه : نوع غذای مصرفی در این مدت، مشایه هفته سوم و چهارم است اما نیازی به پوره كردن غذاها نیست. با له كردن غذا می توان غذایی نرم و یكنواخت مانند غذای كودك تهیه نمود تا بتدریج میزان نرمی و قوام آن به سمت غذای نیمه جامد برود. حجم غذا همچنان ثابت بوده و طی سه وعده اصلی و دو تا سه میان وعده مصرف شود و هر لقمه از غذا باید به خوبی جویده شود.