توصیه های قبل از عمل جراحی چاقی

توصیه های قبل از عمل جراحی چاقی

چاقی نتیجه دریافت انرژی مازاد بر نیاز بدن می باشد که می تواند حاصل افزایش دریافت مواد غذایی یا کاهش انجام فعالیت فیزیکی و ورزش و یا هر دو می باشد. لذا درمان قطعی آن نیز تغییر شیوه زندگی بصورت تناسب دریافت مواد غذایی و فعالیت فیزیکی روزانه فرد می باشد. جراحی باریتریک یک اقدام کمکی بسیار مهم در کاهش دریافت انرژی است که بیشترین این کاهش دریافت طی ماه اول بعد از جراحی صورت خواهد گرفت و البته به دلیل توانایی بدن، سازگاری با وضعیت موجود (حتی بعد از جراحی) در صورت عدم تغییر شیوه زندگی و عدم اصلاح آن برگشت چاقی در فرد امکان پذیر است.

اصلاح شیوه زندگی (رعایت اصول تغذیه صحیح و ورزش مناسب) به دلایل متعدد قبل از انجام جراحی الزامی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود :

  • کاهش عوارض حین عمل و بعد از آن و افزایش تحمل فرد در دوره بعد از عمل
  • افزایش سرعت کاهش وزن بعد از عمل جراحی
  • کاهش احتمال برگشت چاقی در فرد

توصیه های قبل از عمل جراحی چاقی

اقدامات تشخیصی و درمانی قبل از عمل جراحی باریتریک معده

برای درمان چاقی مرضی نیاز به انجام یکسری اقدامات پارا کلینیک و مشاوره درمانی است. برای این منظور آزمایش های لازم در خواست می شود ضمن آنکه شما به متخصصین مربوطه از جمله گوارشی، روانپزشکی، غدد، بیهوشی و ... بر اساس تشخیص پزشکان معالج ارجاع می شوید. این اقدامات در کنار اصلاح شیوه زندگی از طریق ویزیت های متخصصین تغذیه، طب ورزشی و روانشناسی انجام می شود.