هفته پنجم و ششم

نوع غذاي مصرفي در اين مدت، مشايه هفته سوم و چهارم است اما نيازي به پوره كردن غذاها نيست.

 

با له كردن غذا مي توان غذايي نرم و يكنواخت مانند غذاي كودك تهيه نمود تا بتدریج ميزان نرمي و قوام آن به سمت غذای نیمه جامد برود. حجم غذا همچنان ثابت بوده و طی سه وعده اصلی و دو تا سه میان وعده مصرف شود و هر لقمه از غذا بايد به خوبي جويده شود.

شروع تدریجی و در حد تحمل انواع ترکیبات پروتئینی بصورت نیمه جامد و قطعات بسیار کوچک صورت می گیرد بطوریکه از تکه هاییبه اندازه پاکن سر مداد شروع و بتدریج و در حد تحمل اضافه می شود.

دریافت قطعات ریز شده میوه های کم شیرین در این دوره توصیه می شود.

دقت در خوردن کافی لبنیات کم چرب ( شیر، ماست ، دوغ ، کشک ، پنیر ) در طول روز فراموش نشود (2-3 لیوان در طول روز).