ورزش در ماه اول پس از جراحی چاقی

ورزش در ماه اول پس از جراحی چاقی

به خاطر داشته باشیم "عدم انجام ورزش تا حصول بهبودی کامل" باوری اشتباه بوده و بالعکس لازم است که از روز نخست بعد از عمل جراحی پیاده روی را آغاز نمایید. شروع زود هنگام ورزش بعد از  جراحی در کاهش دوره نقاهت بعد از جراحی، پیشگیری از یبوست، بهبود نتیجه ی طولانی مدت جراحی و جلوگیری از ایجاد لخته خون در پا و آمبولی ریوی و سایر عوارض بسیار حائز اهمیت است.

در ماه اول نمی توانید به جز مایعات شفاف چیزی بخورید و میزان انرژی دریافتی شما در کمترین میزان ممکن است. اولین و مناسب ترین ورزش در این حالت پیاده روی است که از چند ساعت بعد از عمل و به محض این که هوشیاری طبیعی خود را به دست آوردید، آغاز می شود. شروع فعالیت با حرکت در بستر، نشستن در لبه تخت و سپس راه رفتن در کنار تخت در حد توان است.

بر اساس تحمل فرد به تدریج میزان پیاده روی را افزایش و به 10 دقیقه و 3 بار  در روز می رسانیم. پیاده روی ضمن تقویت قلب و ریه، انتقال بهتر اکسیژن به عضلات در حال فعالیت را میسر می کند.

 ابتدا بر روی سطوح صاف و بدون شیب راه بروید و حتما کفش مناسب داشته باشید.

داشتن یک همراه، پیاده روی را به فعالیتی دلچسب تر مبدل می کند.

در این مرحله انجام فعالیت های مقاومتی به صورت مطلق ممنوعیت دارد.