ورزش در ماه های اول تا سوم پس از جراحی چاقی

ورزش در ماه های اول تا سوم پس از جراحی چاقی

بر اساس سطح آمادگی جسمی و حد تحمل بیمار، جراح و متخصص پزشکی ورزشی از هفته سوم تا ماه سوم اجازه می دهند که علاوه بر راه رفتن از فعالیت ها ی دیگر نیز استفاده نمایید.

بیشترین ورزشی که در این مرحله توصیه می شود ورزش در آب می باشد. چرا که در آب فشار بر مفاصل در کمترین میزان است و حرکت در آب برای افراد چاق راحت تر است.

دوچرخه ثابت و ترد میل بدون شیب نیز می تواند در برنامه ورزشی قرار گیرد. به خاطرداشته باشید که شروع هر کدام از این ورزش ها بر اساس شرایط فرد و بر اساس نظر متخصص پزشکی ورزشی و اجازه از جراح است.

دراین مرحله بر اساس وضعیت فرد قبل از عمل جراحی ورزش های مقاومتی را نیز آغاز می کنیم.

ورزش در ماه های اول تا سوم پس از جراحی چاقی

اگر فرد تا به حال ورزش مقاومتی انجام نداده است

فعالیت با وزنه را 2 بار در هفته یک ست با 15-10 تکرار و جهت 10-8 گروه عضلانی توصیه می شود.

اگر فرد فعالیت مقاومتی در حد متوسط داشته است

ورزش مقاومتی را 3-2 بار در هفته، یک یا دو ست هر بار 12-8 تکرار با مقاومت کم و 12-8 گروه عضلانی توصیه می کنیم.

در صورتی که قبلاً ورزش مقاومتی را به خوبی انجام داده، 3 بار در هفته 3-2 ست با 12-8 تکرار و 12-10 گروه عضلانی ورزش مقاومتی را توصیه میکنیم. در این گروه نیز اگر چه با مقاومت خفیف آغاز می کنیم ولی سریعاً آنرا به مقاومت متوسط پیشرفت می دهیم.