محاسبه وزن ایده آل

محاسبه وزن ایده آل

برای اطلاع از میزان وزن ایده آل هر فرد، معیار جهانی معتبری با عنوان نمایه توده بدنی یا (Body Mass Index = BMI) وجود دارد که بر اساس آن وضعیت فعلی وزن هر فرد و وزن ایده آل وی محاسبه می گردد.

محاسبه وزن ایده آل

نمایه توده بدنی یا (Body Mass Index = BMI) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

نمایه توده بدنی (BMI) فرمول مرجعی برای نشان دادن میزان توده بدنی شخص می باشد و معیار جهانی معتبر برای تشخیص میزان وزن افراد و محدوده طبیعی و غیرطبیعی بودن آن است. با استفاده از این معیار می توانیم متوجه شویم که محدوده طبیعی وزن ما چقدر است و اساسا آیا ما با وزن فعلی خود دچار کمبود وزن هستیم، اضافه وزن داریم و یا اینکه وزن طبیعی داریم.

نحوه  اندازه گیری نمایه توده بدنی:

برای محاسبه BMI به صورت دستی،  فرمولی وجود دارد که تنها با داشتن دو متغیر وزن و قد می توان  براحتی این شاخص را اندازه گیری کرد.

 

فرمول اندازه گیری  BMI

BMI = وزن (kg) / قد (m2)

 

وزن (برحسب کیلوگرم) تقسیم بر قد به توان 2(برحسب متر) = نمایه توده بدنی

محاسبه وزن ایده آل

تفسیر و مفهوم عدد BMI

بر حسب عدد بدست آمده، تفسیر آن متفاوت خواهد بود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد:

اگر BMI  شما کمتر از ۱۸.۵ باشد شما دچار کمبود وزن هستید

اگر BMI  شما بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ باشد وزن شما در محدوده طبیعی بوده و از وزن ایده آلی برخوردار هستید

اگر BMI  شما بین ۲۵ تا ۲۹.۹ باشد شما دچار اضافه وزن هستید

اگر BMI  شما برابر ۳۰ و بیشتر باشد شما دچار چاقی هستید

البته اگر BMI  شما برابر 40 و یابیشتر باشد شما دچار چاقی کشنده هستید