BIA آنالیز ترکیب بدنی

BIA آنالیز ترکیب بدنی

ترکیب بدنی فرد

ترکیب بدنی هر فرد شامل میزان بافت چربی، عضلات و استخوانها، آب و سایر اجزاء می باشد و اساسا تعریف چاقی بر مبنای میزان چربی بدن هر فرد نسبت به مقدار طبیعی آن برای افراد همچنس و هم وزن فرد می باشد. بر این اساس اگر اطلاعاتی از میزان ترکیب بدنی هر فرد بدست آید می تواند برای تعیین وضعیت سلامتی وی بسیار کمک کننده باشد.

روشهای مختلفی برای اندازه گیری ترکیب بدنی وجود دارد از جمله وزن کردن زیر آب، پلتیسموگرافی، اندازه گیری چین پوستی و ...

آنچه که امروزه به صورت رایج مورد استفاده قرار می گیرد و در صورتی که استانداردهای لازم رعایت شود می تواند قابل اعتماد نیز باشد، آنالیز ترکیب بدنی یا بادی کامپوزیشن آنالایزر (BIA) است.

دستگاه اندازه گیری ترکیب بدنی (بادی کامپوزیشن)

دستگاههای "بادی کامپوزیشن" وسایلی برای ارزیابی ترکیب بدنی می باشد که از طریق ایمپالس های الکتریکی و تفاوت مقاومت بافت های مختلف بدن در برابر جریان الکتریکی عمل می کند. با توجه به تفاوت بافتهای مختلف به این مقاومت، نسبت بافت های بدن تعیین می گردد. پس از تعیین این نسبتها و مقایسه آن با مقادیر طبیعی تعریف شده برای دستگاه و ارائه انالیز های مربوطه، فرد می تواند تصویر کاملی از وضعیت ترکیب بدنی و جزئیاتی که نیازمند توجه است را بدست آورد.

اطلاعاتی که معمولا دستگاه های انالیز ترکیب بدنی می دهند شامل موارد زیر است :

وزن، شاخص توده بدن (BMI)، درصد چربی (FAT %)، توده چربی (FM)، توده بدون چربی (FFM)، مجموع آب بدن (TBW)، میزان متابولیسم پایه (BMR) و اطلاعاتی دیگر از سایر ترکیبات بدن.

البته برخی از دستگاه های آنالیز بدنی این مقادیر را به تفکیک برای اندامهای مختلف نیز بیان می کنند.

داشتن اطلاعاتی در خصوص ترکیب بدنی می تواند فرد را از وضعیت سلامتی خود آگاه کرده، بیماران با بیماری هایی از قبیل دیابت، سرطان، چاقی، سوختگی ها می توانند در مراحل مختلف درمانی از وضعیت و سیر درمانی خود آگاهی بیشتری پیدا کرده، ورزشکاران نیز می توانند با داشتن اطلاعاتی از ترکیب بافتهای بدنشان و مقایسه آن با مقادیر مطلوب برای رشته ورزشی مورد نظرشان، برنامه ورزشی و تغذیه ای مناسبی برای خود در نظر بگیرند و بر این اساس میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف ورزشی و بدنی خود را ارزیابی کنند.