مراقبتهای پس از عمل (درمان چاقی مفرط)

مراقبتهای پس از عمل (درمان چاقی مفرط)

1.سی تا شصت دقیقه برای هر غذا باید اختصاص داده شود
2.هر لقمه 30 بار جویده شود
3.لقمه ها باید کوچک باشد
4.در حالت نشسته باید غذا میل شود
5.به محض احساس سیری از غذا دست کشیده شود

 

علائم سیری:

1.احساس پری یا فشار در ناحیه سر دل(پایین جناغ)
2.تهوع
3.احساس درد در شانه یا قفسه سینه
4.3 بار غذا در روز میل شود
5.مایعات در فواصل بین غذاها میل شود
6.آب،شیر کم چرب،نوشیدنی کم کالری،چای
7.آب میوه حتی آب پرتقال هم کالری زیاد دارد و ترجیحاّ نباید میل شود
8.نیم ساعت قبل و پس از غذا نباید مایعات میل شود
9.مایعات باید مزه مزه و تدریجی و آرام میل شود
10.مایعات پر کالری مانند شیر چرب،آب میوه و...... نباید میل شود
11.مایعات شیرین نباید میل شود سبب نفخ می گردد.

مراقبتهای پس از عمل (درمان چاقی مفرط)