راهنمای بیماران جهت مراجعه

راهنمای بیماران جهت مراجعه

درمانگاه چاقي بيمارستان حضرت رسول اكرم روزهاي شنبه ،يكشنبه،دوشنبه و جهارشنبه از ساعت 11-9 صبح دايرمي باشد. جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 64352533 تماس حاصل فرماييد. آدرس:خيابان ستارخان-خيابان نيايش-بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) طبقه دوم درمانگاه جراحي