درمان چاقی

درمان چاقی

چاقي علاوه بر ايجاد ظاهر ناراحت كننده باعث بيماريهاي متعدد يا تشديد علائم بيماريهاي موجود مي شود. بيماريهاي ناشي از چاقي عبارتند از: قند خون، چربي بالاي خون ،پر فشاري خون ،احساس خفگي در خواب،آسم،برگشت محتويات معده به مري و حلق ، بيماريهاي قلبي عروقي ،مشكلات رواني،اجتماعي،ناباروري يا نازايي. <

انواع درمان هاي چاقي


• رژيم غذايي و ورزش
• روش هاي طبي غير جراحي مثل بالون معده
• روش هاي جراحي
با توجه به اينكه در مركز جراحي هاي درون بين توجه جراحان به عمل هاي چاقي معطوف است در ذيل مطالبي راجع به جراحي چاقي بيان ميشود.در آينده راجع به روش هاي غير جراحي نيز مطالبي بيان خواهد شد.

جراحي هاي چاقي به سه گروه عمده تقسيم ميشوند:


• عمل هاي محدود كننده حجم غذا
• عمل هاي محدود كننده جذب غذا
• تركيب دو روش فوق(ايجاد محدوديت حجم و جذب با هم)
در مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص) كساني كه چاقي مفرط(مرضي) دارند تحت عمل جراحي قرار مي گيرند يعني اگر :
• BMI>40 بين 35 تا 40 و به شرط داشتن بعضي از بيماري هاي ناشي از چاقي . (براي تعريف BMIبه مقاله چاقي مراجعه كنيد.) در اين مجتمع تمام عمل هاي جراحي به روش لاپاروسكوپي انجام مي شوند (در درصد خيلي پاييني ممكن است حين لاپاروسكوپي مجبور به باز كردن شكم بشويم).

لاپاروسكوپي

لاپاروسكوپي يعني جراحي را با استفاده از يك دوربين باريك با بزرگ نمايي زياد و ابزار جراحي بلند و باريك كه از طريق چند برش كوچك 5 تا 15 ميلي متري وارد شكم مي شود انجام مي دهند.در اين روش دقيقاً تمام كار هايي را كه در روش عمل باز انجام ميشود بشكل دقيق و با ظرافت بيشتر و آسيب بافتي كمتر انجام مي دهند. مزاياي جراحي لاپاروسكوپي شامل موارد زير است :
• درد و عوارض كمتر پس از جراحي
• بستري كوتاه مدت تر
• التيام سريعتر زخم
• كاهش خطر عفونت
• بازگشت سريعتر به كار
• برش هاي بسيار كوچك
• كاهش اثر زخم روي پوست
• كاهش خطر فتق پس از جراحي

روش هاي جراحي


1. روش هاي محدود كننده حجم غذا
• گاستركتومي لوله اي(sleeve)
• حلقه گذاري معده(Banding -باند)

گاستركتومي لوله اي

گاستركتومي لوله اي شامل كوچك كردن معده و خارج كردن حدود 85-80 درصد آن است.بخش باقيمانده معده به شكل لوله باريكي مي شود كه بسياري از عملكرد هاي معده طبيعي را حفظ مي كند ولي حجم اوليه را ندارد . اين روش علاوه بر مزاياي خود مي تواند به عنوان مرحله ي اول از اعمال پيچيده تر چاقي تلقي گردد.

حلقه گذاري معده (باندينگ)


اين بحث بشكل مطلب كامل تري در آينده خواهد آمد.
2. روش هاي محدود كننده جذب غذا عليرغم اينكه گزارش هايي راجع به اين روش به تنهايي وجود دارد ولي به شكل متفق القول مورد توجه جراحان چاقي قرارا نگرفته و تقريبا هميشه اين روش همراه با عمل هاي محدود كننده حجم انجام مي شود.
3. روش هاي محدود كننده حجم و جذب با هم
• باي پس معده
• باي پس دئو دنال سوييچ
• باي پس معده به شكل (Y)
باي پس معده به شكل (Y)
شامل برش معده و تقسيم آن به دو قسمت شامل يك قسمت كوچك از معده تقريباً به اندازۀ يك تخم مرغ در محل اتصال مري به معده است و باقي مانده معده از مسير گوارش حذف شده و غذا وارد آن نمي شود سپس روده كوچك را مستقيما به قسمت كوچكتر وصل مي كنند.در اين روش معده براي نگه داشتن ميزان زياد غذا بسيار كوچك شده و همچنين با قطع و پيوند مجدد روده باعث مي شود كه غذا در طول حدود يك و نيم متر از روده امكان جذب نداشته باشد. و در نتيجه هم بامكانيسم كاهش حجم غذاي مصرفي و هم كاهش جذب غذاي مصرفي باعث كاهش وزن و كنترل چاقي مي شود دئودنال سوئيچ دئودنال سوئيچ شامل برداشتن ناكامل معده است كه در آن حدود 75% حجم معده بدون آسيب به دريچه خروجي معده خارج مي گردد و پس از آن با اتصال قسمت هاي مياني روده به باقيمانده معده علاوه بر كاهش حجم مصرفي كاهش جذب غذا هم انجام مي گيرد و سبب كم شدن وزن و كنترل چاقي مي شود.

درمان چاقی

 

هشدار:

افرادي كه تحت هر كدام از عمل هاي كاهش وزن قرار مي گيرند طبق برنامه خاصي بايد هميشه تحت نظر پزشكان مربوطه باشد و با توصيه ايشان مكمل ويتامين مصرف كنند و با فواصل منظم آزمايش خون بدهند. هر چند خوشبختانه با تجهيزات و تجربه مناسبي كه در سال هاي اخير ايجاد شده است عارضه اعمال جراحي چاقي به شكل قابل توجهي كاهش يافته و در حد استانداردهاي جهاني است ولي در آينده راجع به عوارض احتمالي عمل هاي فوق الذكر صحبت خواهد شد.

درمان چاقی