تغییر روش زندگی جزء اصلی درمان چاقی

تغییر روش زندگی جزء اصلی درمان چاقی

همانطور که می دانید در دهه های اخیر چاقی جمعیت زیادی را گرفتار کرده است. چاقی بیماری مزمنی است که عوارض زیادی دارد و بخاطر پیچیده بودن، نیازمند مداخلات چند تخصصی است . یکی از مهمترین مداخلات درمانی در چاقی تغییر شیوه زندگی (Life style modification ) است . به طور خلاصه هدف از تغییر شیوه زندگی ، تغییر در الگوهای رفتاری و فکری موثر بر وزن است و شامل مداخلات روانی – اجتماعی و برنامه های رژیم غذایی و فعالیتهای فیزیکی می شود . اساس Life style modification ، فردی سازی درمانهاست . به عبارتی درمانگران روشهای درمانی را متناسب با شرایط خاص هر بیمار کرده در زندگی روزمره فرد ادغام می کنند . مطالعات نشان داده چنین مداخلاتی بسیار مؤثرتر از مداخلات برنامه ریزی شده معمول رژیمی یا ورزشی است که یک برنامه غذایی یا ورزشی از پیش تعیین شده به همه بیماران چاق ارائه می شود ؛ بدون آنکه انگیزشها، علایق ، محدودیتها و عادات خاص هر فرد در آن لحاظ شود . از رایج ترین مشکلات در درمان بیماریهای مزمنی مثل چاقی پذیرش درمان و پایبندی به آنست و یکی از اصول اولیه حل این مشکل آموزش به بیمار در مورد چاقی و درمانهای آن است بسیاری معتقدند آموزش، جزئی از درمان نیست در واقع خود درمان است ؛ ولی همه می دانیم که دانش صرف ، منجر به تغییر رفتار بخش اندکی از مراجعین می شود . مثال واضح آن خود ما متخصصین هستیم که با وجود دانش کامل در مورد بیماریها ممکنست رژیم درمانی خود را رعایت نکنیم . پس یکی دیگر از اهداف تغییر روش زندگی ایجاد نگرش عمیق در بیماران نسبت به بیماری و درمان آنست ، نگرشی که منجر به تغییر شود و باید بدانیم صرف سخنرانی برای بیمار که" رژیم بگیر و ورزش کن تا وزنت کم شود و گرنه سلامتیت در خطر است !" مؤثر واقع نمی شود. برای این منظور باید باز هم از انگیزشهای مراجعین و منابع در دسترس آنها استفاده شود و قدمهای درمانی متناسب با شرایط خاص هر بیمار برنامه ریزی شود تا احتمال موفقیت بالا رود و همین موفقیت راه را برای شروع قدمهای بعدی باز خواهد کرد . یکی از مثالهای فردی سازی درمان ، فعالیتهای فیزیکی بیمار است . مطالعات نشان داده کاهش فعالیتهای فیزیکی در جامعه امروز یکی از علل مهم چاقی است و به نظر می رسد یکی از مهمترین معیارهای آن میزان ساعاتی است که فرد مقابل تلویزیون یا کامپیوتر ، می گذراند، جالب اینکه ساعات تماشای تلویزیون ارتباط مستقیم با عادات نامناسب غذایی و ریزه خواری و پرخوری دارد که این ارتباط می تواند از راههای مختلفی مثل افزایش فرصت خوردن موقع تماشای تلویزیون و کاهش آگاهی از حجم غذای خورده شده و یا تاثیر تبلیغات متعدد تلویزیون برای چیپس و Fast food بر عادات غذایی باشد . در برنامه ریزی ورزشی باید از عادات روزمره بیمار مثل استفاده از پله بجای آسانسور، عدم استفاده از ریموت کنترل ها ، پیاده روی در مسیرهای کوتاه بجای استفاده از ماشین شروع شود و جهت برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی از بیمار سوال شود چه ورزشهایی را بیشتر دوست دارد و با توجه به هزینه، وقت و مسافت؛ دسترسی او به چه ورزشهایی بیشتر است و چه موانعی بر راه ورزش کردن وی وجود دارد و با توجه به این پاسخها برنامه ریزی صورت گیرد . فراموش نکنیم برای کاهش وزن و حفظ وزن متعادل، بیماران راه طولانی در پیش دارند و در این راه نیازمند حمایت خانواده ، جامعه و متخصصین هستند . دکتر عاطفه قنبری متخصص روانپزشکی

تغییر روش زندگی جزء اصلی درمان چاقی

تغییر روش زندگی جزء اصلی درمان چاقی

مرجع : http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2011\02\14\story_14-2-2011_pg7_2