ورزش در ماه های ششم تا دوازدهم پس از جراحی چاقی

ورزش در ماه های ششم تا دوازدهم پس از جراحی چاقی

نوع ورزش های هوازی را بر اساس علاقه بیمار انتخاب و با شدت متوسط ادامه می دهیم.

ورزش های قدرتی را نیز 2-3 روز در هفته با شدت متوسط ادامه داده و به تدریج به سمت شدت های بیشتر پیشرفت می دهیم.

توجه داشته باشید که قبل از شروع هر گونه فعالیت ورزشی جدید، با جراح و متخصص ورزشی حتما مشورت نمایید. به خاطر داشته باشید که انجام ورزش را آسان بگیرید، واقع گرا باشید و بهتر از همه اینکه آنرا به مثابه ی تفریحی در نظر بگیرید که منجر به سلامت و شادابی شما می شود.

امید است که با رعایت نکات ذکر شده و با دقت و توجه شما به کاهش وزن بیشتر و سلامتی روز افزون دست یابید.