6-12 ماه بعد از جراحی:

نوع ورزش های هوازی را بر اساس علاقه بیمار انتخاب و با شدت متوسط ادامه می دهیم.

ورزش های قدرتی را نیز 2-3 روز در هفته با شدت متوسط ادامه داده و به تدریج به سمت شدت های بیشتر پیشرفت می دهیم.

توجه داشته باشید که قبل از شروع هر گونه فعالیت ورزشی جدید ،با جراح و متخصص ورزشی حتما مشورت نمایید. به خاطر داشته باشید که انجام ورزش را آسان بگیرید،واقع گرا باشید و بهتر از همه اینکه آنرابه مثابه ی تفریحی در نظر بگیرید که منجر به سلامت و شادابی شما می شود.

امید است که با رعایت نکات ذکر شده و با دقت و توجه شما ،به  کاهش وزن بیشتر و سلامتی روز افزون دست یابید.