فرق فعالیت فیزیکی و ورزش چیست؟

فرق فعالیت فیزیکی و ورزش چیست؟

هرگونه فعالیت بدنی که موجب افزایش مصرف انرژی نسبت به وضعیت استراحت شود را فعالیت فیزیکی می نامیم. اگر این حرکات برنامه ریزی شده و هدفمند باشد و در فواصل منظم تکرار شود، ورزش نامیده می شود.

ساده ترین برنامه جهت شروع ورزش و فعالیت فیزیکی در اکثر افراد، پیاده روی می باشد. انجام هرگونه فعالیت حرکتی بهتر از بی تحرکی است.

طبقه بندی انواع ورزش

  • ورزش های هوازی : همان ورزش های استقامتی، ایروبیک یا چربی سوز هستند. این دسته از ورزش ها نقش مهمی در کاهش وزن افراد دارند. به شرط آن که برای مدت زمان مشخص و به طور منظم ادامه یابند که شامل راه رفتن سریع، دویدن، دوچرخه سواری، شنا کردن و غیره می باشند.
  • ورزش های مقاومتی : این دسته از ورزش ها از نیروی مقاوم جهت افزایش نیروی عضلات و تا حدی کاهش وزن استفاده می شود. در این ورزش ها از وسایلی نظیر  وزنه، ماشین های ورزشی، باندهای الاستیک و حتی وزن خود بدن استفاده می شود.

ورزش های هوازی بر اساس شدت به انواع ورزش های سبک، متوسط و شدید تقسیم می شود.

مثال هایی از ورزش سبک : پیاده روی آرام، راه رفتن در آب

مثال هایی از ورزش متوسط : پیاده روی نسبتا سریع ، باغبانی، دوچرخه سواری تفریحی، شنای تفریحی، دویدن آرام، بدمینتون دو نفره، طناب زدن آرام.

مثال هایی از ورزش شدید : دویدن، تنیس یک نفره (اسکواش)، بسکتبال، طناب زدن سریع، ایروبیک سریع.

یکی از روش های تعیین شدت ورزش، تست صحبت کردن است که به شیوه زیر سنجیده می شود :

فعالیت با شدت پایین : فعالیتی که در هنگام انجام آن به راحتی بتوانید صحبت کنید و آواز بخوانید.

فعالیت با شدت متوسط : فعالیتی که در هنگام انجام آن بتوانید جملة 4-3 کلمه ای را ادا کنید ولی نتوانید آواز بخوانید.

فعالیت با شدت شدید : فعالیتی که در هنگام انجام آن به سختی بتوانید صحبت کنید.